Sastanak u OŠ Jabukovac

 Tijekom sastanka koji je održan 12.listopada 2018. udruga IKS i partneri iz OŠ Jabukovac analizirali su aktivnosti provedene u 2017./2018. godini i ustanovili da je većina aktivnosti u projektu “Moja škola-zajednica sa srcem” uspješno provedena. Dogovorene su daljnje aktivnosti u 2018./2019. godini, u kojem će škola napraviti školski program volontiranja pod nazivom “Veliki čitaju malima”. U školi će se napraviti kutak za čitanje i tamo će stariji učenici čitati priče nižim razredima te tako razvijati izražajne i čitalačke sposobnosti.

Dogovoreno je da će profesori poticati djecu na izradu kreativnih radova na temu volonterstva u raznim oblicima koji će se objediniti u knjižicu planiranu u projektu. Planirano je  da i ove godine učenici i zaposlenici sudjeluju u obilježavanju Međunarodnog dana volontera.

Također učitelji će tijekom izrade kreativnih radova učenike poticati da stvaraju kratke poučne i djeci simpatične poruke na temu volonterstva iz njihove perspektive a koje će kasnije moći biti oblikovane u glazbeni format radio spota.