Sastanak Eurodesk multiplikatora

Eurodesk je mreža organizacija koje rade na informiranju mladih, a broji preko 1200 multiplikatora koje vode čak 34 nacionalna centra, Agencija za mobilnost i programe EU je hrvatski nacionalni Eurodesk centar sa 15 multiplikatora diljem Hrvatske.

Tijekom rujna, hrvatski Eurodesk multiplikatori se već tradicionalno sastaju kako bi mogli razmijeniti novosti u informiranju mladih te isplanirati aktivnosti Time to move kampanje. Time to move je najveća i najvažnija kampanja Eurodesk mreže s ciljem informiranja mladih o mogućnostima za volontiranje, stažiranje, studiranje i putovanje u Europi i šire. Traje tijekom cijelog listopada, a sve aktivnosti možete pronaći na stranicama Eurodeska.

Sastanak se održao 10. rujna 2019. godine, pod organizacijom Agencije za mobilnost i programe EU. Stručna suradnica Maja Balen održala je prezentaciju o mogućnostima stipendija za studiranje u inozemstvu. Lorena Barić koordinatorica za Eurodesk, je zatim predstavila ovogodišnje ciljeve i preporuke za Time to move kampanju, a svi multiplikatori su sudjelovali dijeljenjem dobrih iskustava i planova za listopad. 

Udruga IKS kao Eurodeskov multiplikator sudjeluje u radu europske Eurodesk mreže koja informira mlade o mogućnostima za mobilnost, europskim programima i natječajima. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.