Radionice za osnaživanje mladih

U petak, 15. rujna 2017. održana je radionica namijenjena mladima “Kako poboljšati svoje odnose i osnažiti se” u prostorijama Udruge IKS. Lokalni volonteri i mladi iz zajednice sudjelovali su na interaktivne načine: prvo su pogledali TED razgovor o ranjivosti, izveli vježbu za otkrivanje njihovih snaga i odigrali igru koja potiče empatiju.

Friday, 15 September 2017, we organized an event ”Connections and empowerment for young people” at Association IKS. Our local volunteers and youth participated in interactive activities: watching Brene’s Brown TED talk about vulnerability, making an exercise to discover our strengths and played a game that encouraged empathy.

Tijekom radionice, sudionici su otkrili da im je zajedničko ono što ih usrećuje, a to je pomaganje drugima, dok imaju problema pri socijalizaciji. Neke vježbe su bile zahtjevne mladima jer do tad nisu previše razmišljali što ih čini samopouzdanima, koje su njihove sposobnosti i vrijednosti u svakodnevnom životu. Do kraja radionice sudionici su proširili svoje znanje o povezivanju s drugim ljudima i povjerenju u sebe.

During the event, the participants found out that what makes them happy is helping people and one of their struggles is socializing. Also, the exercise was challenging for the youngsters because they never given much thought about what makes them feel confident, what are their abilities and how they express their value in everyday life. By the end of the event, the participants expanded their ideas about getting connected with other people and how to trust themselves.

 

“Hvala vam što ste nam dali zanimljiv način da si međusobno pomognemo i bolje se upoznamo. Jako mi se svidjela vježba “Ja imam problema s…” jer samo dali savjete svim sudionicima iako nismo svi iskusili sve probleme koji su prezentirani. Ovo nam nekad može dobro doći u životu.” – Petra Božurić, volonterka Udruge IKS

”Thank you for giving us an interesting way of helping and knowing each other better. I really liked the “I struggle with…” workshop because we gave advice to everybody in the group even though not every person experienced all of those problems. It can help someday in life.” – Petra Božurić, Association IKS volunteer.   

Radionicu je organizirala i vodila Larisa-Claudia Duță, pripravnica Udruge IKS i Erasmus+ studentica.

The event was coordinated by Larisa-Claudia Duță, Association IKS intern, and Erasmus student.