Puppet studio / Lutkarski studio

Last couple of weeks I disappeared in our little studio to acquire the complete process of how to make a puppet.  I finished the structure of a few puppets, which can be transferred to cutting out the patterns, gluing and mainly sewing.

Proteklih nekoliko tjedana ja sam nestala u našem malom studiju kako bih naučila kompletan proces izrade lutaka. Napravila sam strukturu nekoliko lutaka koja se može sažeti u rezanje nekoliko uzoraka, lijepljenje i uglavnom šivanje.

 

Amrei Hatzler, EVS volonterka iz Njemačke

 

Probably that sounds  and –  while working and observing Mirjana – first seemed to be way more easy than it actually is. It implicates many small steps to remember in the right order, which also sounds way more easy than it was, at least for me personally.

Ovo vjerojatno zvuči i dok sam promatrala Mirjanu isprva je izgledalo daleko lakše nego što to zapravo jest. Obuhvaćeno je mnogo malih koraka koje treba zapamtiti u pravom redoslijedu što mi je isto tako zvučalo daleko lakše nego je, barem meni osobno.

Alejandro Medina, EVS volonter iz Španjolske

 

After sometime and many tries and with Sabina’s help, we figured out all pieces of process to put them together.
Because I was sure that I will definitely forget these steps very soon I wrote a plan to save some of my and future volunteers time and probably nerves 😉

Nakon nekog vremena i hrpe pokušaja uz Sabininu pomoć, uspjele smo složiti sve korake u pravom redoslijedu.
Pošto sam bila sigurna da ću ove korake brzo zaboraviti, napravila sam plan da sačuvam sebi i budućim volonterima vrijeme i vjerojatno nešto živaca 🙂

 

Some more some less interesting hands, arms or bodies occurred with my first tries which mostly are not existing anymore. But practice makes perfect.

Neke više i neke manje zanimljive šake, ruke i dijelovi tijela pokazali su se s mojim prvim pokušajima, ali njih više ni nema. Međutim, vježbom do savršenstva.

 

 

I think main learning aspect besides the practicing skills part was becoming more attentive of how much patience, attention and caring for details is necessary for a good result in the end. Even more important to always keep that in mind for adapting this to every other processes of creating!

Po mom mišljenju najveći dio učenja osim vježbanja vještina je bila posvećenost, strpljenje i pažnja za detalje je potrebna da bi rezultat bio dobar. Još i važnije je da se ovo može primijeniti u svakom drugom kreativnom procesu!

 

Factual I knew that before, but comprehension and valuing will be a little bit different next time when I will need to evaluate something.

Ustvari sam to znala i prije, ali shvaćati i cijeniti bit će malo drugačije ubuduće i sjetit ću se toga slijedeći put kada nešto budem trebala ocjenjivati.

 

Over and out from Petrinja

Amrei Hatzler

 

Ovaj članak dio je projekta “Puppet theatre – A fair play” financiranog od Europske Unije kroz program Eramsus+ Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; mobilnost pojedinaca u području mladih.

logo-erasmusplus-700

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih.

agencija-mobilnost-logo