Prvi partnerski sastanak u Budimpešti

Udruga IKS je sudjelovala na pripremnom sastanku u Budimpešti od 05.10. do 06.10.2017. kao jedan od međunarodnih partnera na projektu: Debatiram, dakle učim 2017. – 2019. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u okviru programa Europa za građane.

Association IKS participated in a preparatory meeting in Budapest from 05.10. to 06.10.2017. as one of the international partners on the project: I debate, therefore I learn, 2017 – 2019. The project is co-financed by the European Union under the Europe for Citizens Program.

Kako smo već pisali, nositelj projekta je organizacija Student Plus iz Temišvara u Rumunjskoj, a partneri su iz Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Italije i Portugala.

As we have already written, the Applicant Organisation is Student Plus Foundation from Timisoara in Romania and the partners are from Slovenia, Hungary, Croatia, Serbia, Italy and Portugal.

Na sastanku su se partneri međusobno upoznali, razmijenili iskustva i dogovorili daljnje aktivnosti u provedbi projekta.

At the meeting, the partners met each other, exchanged experiences and agreed on further activities in the project implementation.


Kroz različite edukacije i radionice, ciljanu skupinu mladih ćemo informirati i dati im potrebne alate kako bi mogli sudjelovati u debatama sa slijedećim temama:
1. Aktivno građanstvo i njegova uloga u održivom razvoju
2. Aktivno građanstvo i solidarnost – Europske snage solidarnosti
3. Digitalno aktivno građanstvo – moderna vrsta građanskog sudjelovanja
4. Aktivno građanstvo i glasovanje – razumijevanje EU institucija i legislativnih procedura
5. Važnost kritičkog razmišljanja u vremenu informacijskih tehnologija

Through various education and workshops, we will give information to the target group of young people and provide them with the tools they need to engage in debates on the following topics:
1. Active citizenship and its role in sustainable development
2. Active citizenship and solidarity – European Solidarity Corps
3. Digital active citizenship – modern civic participation
4. Active citizenship and voting – understanding the EU institutions and the legislative procedure
5. The importance of critical thinking in the information era

Mladima će biti omogućen pristup portalu koji će biti napravljen u sklopu projekta a koji će sadržavati različite vrste online izražavanja, glasovanje, komentiranje, pregledavanje video snimaka projektnih događaja na lokalnom i međunarodnom nivou…

Young people will be able to access the portal that will be created within the project, which will include different types of online expression, voting, commenting, reviewing video-recording of project events at the local and international level …

Time ćemo postići podignutu razinu svijesti, razvijene vještine i povećan osjećaj Europskog identiteta mladih.

This will result in an increased level of awareness, developed skills and increased sense of the European identity of young people.