Prvi ovogodišnji sastanak LE.MO.N. mreže

Predstavnici Udruge IKS Gordana Paton, Barbara Kositer i Miroslav Petrak sudjelovali su 10. veljače na prvom ovogodišnjem partnerskom sastanku LE.MO.N. mreže u Slovenskom Strunjanu.

Udruga IKS dio je Europske LE.MO.N. mreže koju čini 13 organizacija iz 12 različitih zemalja, a zajedno rade na kreiranju i dijeljenju visoko kvalitetnih edukativnih projekata i omogućuju mladima život i rad diljem Europe. 

Organizacije koje tvore inovativnu LE.MO.N. mrežu zajedno nude mladima na stotine mogućnosti godišnje u Europi i svijetu. Na ovaj način LE.MO.N. djeluje kao trust mozgova koji odgovara na pitanja mobilnosti mladih.

S fokusom na jačanje kapaciteta partneri u mreži udružili smo snage kako bismo i dalje podizali kvalitetu projekata i proširili raspon područja na kojima radimo. Održane su neke sočne rasprave koje su rezultirale cijelom paletom novih ideja, poziva i projekata na kojima ćemo surađivati.


Također, osvrnuli smo se i na utjecaj koji je do sada učinjen. U protekle dvije godine rada mreže LE.MO.N. razvijena su partnerstva diljem cijelog svijeta, pokrenuti su projekti koji su omogućili preko 350 mladih ljudi vidjeti nove zemlje i iskusiti multikulturalnost na djelu, a osigurana su i skoro 2 milijuna € kroz EU fondove za naše mnoge projekte. Drago nam je da možemo zabilježiti ovakav uspjeh mreže!

Sljedeći sastanak LE.MO.N. mreže bit će održan u Rimu, a ugostit će nas partnerska organizacija REPLAY Network.