Projekt “UČIni više” u Udruzi IKS

Početkom travnja u Udruzi IKS počela je provedba novog projekta “UČIni više” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa. Projekt se provodi u Kaznionici Glina, a ciljevi su mu omogućiti nastavak obrazovanja sudionika te promicati ideju cjeloživotnog učenja i usavršavanja.

Aktivnosti projekta su obrazovanje odraslih kroz osposobljavanja za zavarivače REL postupkom te za jednostavne poslove kuhara, edukacije o poduzetništvu te informativne i edukativne radionice. Provedbom ovih aktivnosti želimo povećati motivaciju sudionika za pronalaskom posla i samozapošljavanjem što će olakšati ponovnu integraciju sudionika u zajednicu i utjecati na poboljšanje kvalitete života.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Sisak i Pučko otvoreno učilište POUKA, partneri su na projektu i sudjelovat će u pripremi i provedbi aktivnosti. Aktivnosti obrazovanja odraslih provoditi će Pučko otvoreno učilište POUKA, a Hrvatski zavod za zapošljavanje pružat će potporu u pripremanju edukacije o poduzetništvu.

Veselimo se nastavku suradnje s Kaznionicom Glina i provedbi projekata koji doprinose obrazovanju u području rada i izobrazbe, u svrhu uspješne resocijalizacije i socijalne integracije.

Ovaj članak dio je vidljivosti projekta “UČIni više” koji financira Ministarstvo pravosuđa. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.