Poziv za iskaz interesa za rad u OCD-u

Posao i karijera

Zaposlenici i volonteri Udruge IKS svakodnevno rade na razvoju lokalne zajednice i osnaživanju civilnoga društva,  potičući građanski aktivizam i volonterstvo. Razvoj lokalne zajednice postižemo aktivnostima poput volonterskih programa i akcija, pružanjem usluga za informiranje i osnaživanje građana, zagovaranjem prava različitih marginaliziranih skupina, radom s mladima (youthwork), te organiziranjem programa neformalnog obrazovanja (seminari, radionice, tečajevi, međunarodne razmjene, studijski posjeti i druge mobilnosti) za šire građanstvo, druge udruge, ustanove i ostale dionike u zajednici.  Ako ste zainteresirani postati dio tima Udruge, javite nam se e-mailom prateći upute. Prilikom otvaranja novog natječaja za radno mjesto slobodno se možete još jednom prijaviti.

 

Svoju prijavu pošaljite na e-mail iks@udrugaiks.hr, u predmet e-maila upišite: POSAO I KARIJERA, ime i prezime, te priložite sljedeće: 

1.Životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u privitku e-maila (u Europass formatu)
2. Zamolbu u privitku e-maila (maksimalno jedna A4 stranica)
3. Odgovore na pitanja (pitanja se nalaze ispod) u privitku e-maila
4. Portfolio radova ukoliko imate iskustva u grafičkom i web dizajnu u privitku e-maila

 

Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja. Odgovori bi trebali biti sadržajni i ne duži od dvije A4 stranice teksta (font  Arial, veličina 10, prored 1.5)

 

 1. Zašto želite raditi u organizaciji civilnoga društva (neprofitnoj, nevladinoj organizaciji)?
  2. Jeste li provodili neke aktivnosti vezane uz rad u zajednici, s mladima, osobama u nepovoljnom položaju?
  3. Jeste li do sada radili/volontirali u nekoj udruzi ili na nekim projektima?
  4. Koliko ste upoznati s radom Udruge IKS?
  5. Koja područja rada Udruge IKS su Vas se najviše dojmila?
  6. Koja je vaša motivacija za rad u Udruzi IKS, koji bi bio vaš doprinos promociji volonterstva, građanskom aktivizmu, razvoju zajednice i civilnom društvu?
  7. Ukratko objasnite zašto se prijavljujete za uredski, administrativni, kreativni i organizacijski posao, naglašavajući svoja znanja i vještine. (Navedite poslove koje smatrate da znate i možete obavljati. Isti se nalaze ispod pitanja.)
  8. Posao u Udruzi IKS, kao neprofitnoj organizaciji temeljenoj na građanskom aktivizmu i razvoju zajednice, svodi se na puno rada i uloženog vremena, emotivne upletenosti – koliko i na koji način ste na to spremni?
  9. Koliko imate upisanog radnog staža?
  10. Od kada ste prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje?

 

Poslove za koje smatrate da ih znate i možete obavljati (vezano za pitanje pod brojem 7.):

Fundraising: osmišljavanje i organiziranje ‘fundraising’ aktivnosti, prikupljanje sredstava za rad udruga
Event management
Istraživanje natječaja za Organizacije civilnoga društva
Pisanje projekata za natječaje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
Pisanje EU projekata (ESF, Erasmus +, EFRR, Europa za građane…)
Youthwork
Tajnički poslovi/administracija
Pisanje dopisa, traženje donacija
Web administracija
Tehnička podrška
Web programiranje
Izrada promotivnih materijala: letaka, plakata, bannera…
Izrada web stranica
Održavanje i redovito informiranje putem stranica društvenih mreža (facebook, instagram, pinterest, twitter)
Fotografiranje i snimanje događanja
Obrada fotografija
Obrada i montaža video materijala
Komunikacija na engleskom jeziku pismeno i govorno 
Organiziranje volontera
Organiziranje aktivnosti u zajednici
Vođenje baza članova, volontera, te baze kontakata
Širenje informacija na informativnom štandu
Građanin reporter: Istraživanje i pisanje novih vijesti za objavu na portalu, informiranje i razvijanje svijesti građana o lokalnim problemima i potrebama, motiviranje na aktivno građanstvo
Odnosi s javnošću: davanje izjava za medije, promotivne aktivnosti, izvještaji o radu udruge
Trening/izobrazba (izrada i vođenje radionica, seminara i drugih edukativnih aktivnosti)
Prevođenje 
Lektoriranje
Pravni poslovi
Lobiranje

Poziv za iskaz interesa: Djelatnik/djelatnica na programskim poslovima

Udruga IKS u Petrinji raspisuje poziv za iskaz interesa za rad u civilnom društvu

S ciljem razvoja civilnoga društva u skladu sa strateškim mjerama organizacije, a zahvaljujući brojnim projektima i programima, Udruga IKS je u mogućnosti mladima ponuditi osposobljavanje u području rada u civilnom društvu. Osposobljavanje će se sastojati od teorijskog (široko, te specifično znanje potrebno profesionalcu u sektoru civilnog društva) i praktičnog dijela (provedba projektnih aktivnosti, aktivnosti potrebne za vođenje udruge, pisanje EU projekata). Od mladih očekujemo da po završetku osposobljavanja steknu zrelost potrebnu za pisanje EU i drugih projekata, kako bi ostvarili zaposlenje u sektoru.

Program je zamišljen kao kontinuirana nadopuna praktičnog i teorijskog dijela. Polaznici će nakon uvodnog dijela uz vodstvo projektnih koordinatora/mentora preuzeti zasebne dijelove projekata /projektnih aktivnosti.

Polaznici će sudjelovanjem na različitim projektima i njihovim aktivnostima biti na praktičan način upoznati s različitim područjima sektora civilnog društva (rad s mladima, rad s drugim skupinama u nepovoljnom položaju, izgradnja kapaciteta, itd.), te ukoliko izraze želju, moći će se dodatno opredijeliti, educirati za njih.

Tijekom  stručnog osposobljavanja polaznici će imati priliku raditi na pripremi minimalno jednog projekta koji će biti prijavljen. Na takav način polaznici će usvajati vještine prepoznavanja problema/prilike u lokalnoj zajednici, uobličavanja projektne ideje, razrade aktivnosti, pregovora s partnerima, izrade proračuna.

Po završetku osposobljavanja polaznici:

 • Znaju provoditi i osmišljavati projektne aktivnosti
 • Shvaćaju odnos pojedine projektne aktivnosti i cilja projekta
 • Upoznati su s poslovima vođenja udruge na operativnoj i taktičkoj razini
 • Napisali su barem jedan EU projekt u području civilnog društva
 • Znaju prepoznati priliku/problem u zajednici, te ga uobličiti u opći cilj unutar projektnog natječaja
 • Upoznati su s procesima suradnje i pregovaranja s partnerima i ostalim dionicima zajednice (druge udruge, institucije države, građanstvo itd.)
 • Savladali su teorijsku pozadinu o civilnom društvu, te ju znaju povezati s konkretnim primjerima
 • Shvaćaju projektni pristup, njegovu provedbu, preko nacionalne, regionalne i lokalne razine, sve do operativne razine jedne udruge
 • Razlikuju profitni, neprofitni i javni sektor
 • Imaju znanje o različitim područjima sektora civilnog društva (npr. youthwork, izgradnja kapaciteta zajednice, rad s osobama u nepovoljnom položaju itd.)

Uvjeti za prijavu

Formalni uvjeti:

 • Iskustvo u volontiranju
 • IT pismenost, aktivno poznavanje i korištenje MS Office
 • Engleski jezik, aktivno u govoru i pismu

 

Posebna znanja i vještine

 • Dobro usmeno i pismeno izražavanje na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Izvrsne organizacijske sposobnosti – organiziranje skupova, radionica, dokumentacije i slično

 

Osobni profil

 • Motiviranost za rad u civilnom sektoru i stvaranje promjena u lokalnoj zajednici
 • Izvrsne komunikacijske, prezentacijske, organizacijske i analitičke vještine i sposobnosti – rad s različitim ljudima u zajednici, partnerima, korisnicima aktivnosti udruge, javnom upravom, poduzetnicima, ustanovama
 • Visoki stupanj odgovornosti, savjesnosti, samostalnosti i inicijative u radu, proaktivan pristup rješavanju problema
 • Orijentiranost na rezultate
 • Sposobnost timskog i individualnog rada
 • Sposobnost rada u dinamičnom okružju i rokovima

 

 

Kako se prijaviti?

Rok za podnošenje prijava je  31. prosinac 2019. do 23:59 sati,

isključivo e-mailom na iks@udrugaiks.hr s naznakom “Iskaz interesa – rad u civilnom društvu”

 

Od kandidata molimo da pošalju:

 1. Životopis u Europass formatu na hrvatskom i engleskom jeziku
 2. Motivacijsko pismo zašto želite raditi u IKS-u
 3. Potvrde o završenom formalnom obrazovanju (svjedodžba ili diploma)

 

Udruga IKS : Naša zajednica, naša odgovornost.