ALOOOOOO

United we stand , divided we fall , U can shoot one anarchist , activist, but U can`t kill us all………………… Priprema se novi koncert u kavezu 20.12.2003 Ps . Moli se onaj metal bend koji nismo zvali da se javi za gažu !!!!!!!!!! Kontakt tel. 098/924-7055

Opširnije

Preporuka Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži

Državni zavod za zaštitu obitelji (DZZOMM), materinstva i mladeži je izradio Prijedlog Nacionalni program djelovanja za mlade koji je podržan od Hrvatskog sabora 02.listopada 2002. godine, a Vlada Republike Hrvatske ga je usvojila 16.siječnja 2003. godine. Odmah po usvajanju ovog dokumenta, Državni zavod je otpočeo s njegovom izvedbom. Mjera 90. koja se odnosi na poticanje […]

Opširnije