Održan sastanak u OŠ Glina

Tijekom sastanka koji je održan 22-10-2018 Udruga IKS i partneri iz OŠ Glina osvrnuli su se na prošlu godinu i sve aktivnosti koje su provedene, te zaključili da je većina aktivnosti uspješno provedena. Dogovorene su aktivnosti i akcije koje će se provesti u 2018/2019. godini. Održati će se dvije lutkarske predstave nakon kojih su planirane kreativne radionice gdje će učenici stvarati priče,pjesme i slike na temu volonterstva. Svi radovi objediniti će se u knjižicu planiranu u projektu.

OŠ Glina nastavlja sa školskim volonterskim klubom koji traje kontinuirano kroz cijelu godinu. Također OŠ Glina će se i iduće godine uključiti u manifestaciju Hrvatska volontira. Zaposlenici i učenici će i ove godine obilježiti Međunarodni dan volontera.