Objavljena Studija o utjecaju volontiranja u sklopu EVS-a na pojedince, organizacije i lokalnu zajednicu

Europska komisija objavila je dokument “Study on the Impact of Transnational Volunteering through the European Voluntary Service” kojim je analiziran utjecaj Europske volonterske službe (EVS) na mlade osobe, sudjelujuće organizacije i lokalne zajednice.

Svrha je dati jasniju sliku o tome kako se volontiranje odražava na profesionalni razvoj i zapošljivost mladih ljudi te na razvoj njihove osobnosti. Studija također daje odgovore na pitanja na koji način internacionalizacija djeluje na sudjelujuće organizacije te koje su dobrobiti za društvo u cjelini u pogledu kulturološke raznolikosti. Također daje uvid u prepreke koje se javljaju u internacionalnom volontiranju te sažima preporuke za budući razvoj.

Otkako je postala akreditirana organizacija za Europsku volontersku službu od strane Agencije za mobilnost i programe EU 2011. godine, Udruga IKS je kroz 15 EVS projekata do sada ugostila preko 50 stranih volontera u Petrinji s fokusom na prijem mladih osoba u nepovoljnom položaju iz partnerskih zemalja.

Studija utjecaja dostupna je ovdje. Dostupan je i sažetak, kao i primjeri učinka na organizacije odnosno studije slučaja (case studies)

Otkako je osnovan 1996. godine, EVS je pružio priliku za volontiranje više od 100.000 mladih. Od 2014. godine EVS je postao dijelom programa Erasmus+, a trenutačno je u inicijativu uključeno oko 5.200 organizacija iz 33 zemlje.