Obilježen međunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 17. prosinca 1985. godine kao podsjećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program UN za volontere. Od tada se svake godine 5.12. obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj obilježavanja toga dana je da se sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učine vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Udruga IKS oslanja se na aktivni angažman volontera od početka rada udruge, a zadnjih godina aktivno radimo na razvijanju svijesti o volonterstvu u zajednici, uključivanju građana u volontiranje i razvijanje volonterskih programa u partnerskim organizacijama i institucijama.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera u Kaznionici Glina, Udruga IKS organizirala je radionicu koja se održala 21. prosinca. Radionica se održala kroz program RE-START koji ima za cilj motivirati sudionike na cjeloživotno učenje i usavršavanje. Tijekom radionice sudionici su čuli najvažnije informacije o volontiranju, koja su prava i obveze volontera, pogledali video o manifestaciji Hrvatska volontira te kratke video intervjue sa stranim volonterima Udruge IKS. Na kraju su svi prisutni zaigrali igru pogađanja pojmova vezanih uz volontiranje kako bi ponovili i usvojili najbitnije informacije. 

Pozivamo sve građane koji žele saznati više informacija o mogućnostima volontiranja u Hrvatskoj ili inozemstvu, da nam se jave u Udrugu IKS svakim radnim danom od 8 do 16 sati, na adresi Turkulinova 9, Petrinja.

Ovaj članak dio je vidljivosti programa “RE-START” koji financira Ministarstvo pravosuđa. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.