Novo iskustvo u Petrinji

Tek jedan mjesec proveden na Erasmus+ mobilnosti u Hrvatskoj, a moj život se drastično poboljšao! Moji prvi tjedni u Petrinji i Udruzi IKS dali su mi priliku da se razvijam, putujem i zabavim.

Just one month spent in the Erasmus+ mobility in Croatia and my life improved significantly! My first weeks in Petrinja city and in Association IKS offered me opportunities to develop, travel and have fun.

S entuzijazmom sam se uključila u aktivne projekte Udruge. Tako sam, na primjer, pomogla korisnicima Doma za psihički bolesne osobe u igri binga. Također sam učila o radu s mladima, završila komunikacijski plan novog projekta Udruge IKS, stvorila raspored za aktivnosti na društvenim mrežama, promovirala Udrugu na štandu povodom Lovrenčeva i bila dio tima koji je organizirao aktivnost “Motiviraj! Volontiraj!”.

Firstly, I got involved with enthusiasm in the association projects. For example, I helped the people from the mental illness home to play bingo. Also, I read about youth work, I completed a communication plan for a new project of IKS, I created a social media activity schedule, I promoted the association at our stand at the day of the city and I was part of the team that organized the event ”Motiviraj! Volontiraj!”.

Jedna od najdražih stvari koje donosi rad u udruzi je da se mogu družiti s ljudima iz različitih zemalja poput Kolumbije, Španjolske, Latvije, Rusije i Njemačke. Fascinantno mi je vidjeti koliko se naši životi razlikuju i koliko možemo naučiti jedni od drugih ako smo otvoreni. Tako sam ja naučila da latinsko-američka glazba može stvoriti čistu sreću u nekoliko minuta, da hrvatsko sunce može zaliječiti osobne ožiljke i da je ponekad tiho mjesto najbolji lijek za glasan um.

Secondly, one of my favorites things about the work in the association is that I socialize with people from different countries, like Colombia, Spain, Latvia, Russia, and Germany. It is fascinating to see how contrasting are our lives and how much we can learn from each other if we are open-minded. For example, I learned better than always that Latino music can create pure joy for a few minutes, that the Croatian sun can heal our personal scars and that sometimes a quiet place is the best antidote for a noisy mind.

Mislim da je ovo bio jedan od najboljih mjeseci u mom životu, i da, inače imam prilično zanimljiv i aktivan život. Ovdje sam shvatila da sam se previše i predugo požurivala.

I feel that this was one of the best months in my life and yes, I have a pretty interesting and active life. Here, I realized that I have hurried myself too much for too long.

 

Uz sve to, Erasmus+ mobilnost je prilika i za putovanje. Posjetila sam divan Zadar, gdje sam vidjela najljepši zalazak sunca, po drugi put u životu sam se prošetala ulicama Zagreba, grada s arhitektonskim ljepotama koje me oduševljavaju, i osjetila sam svjež zrak i pozitivne vibracije Ljubljane u Sloveniji. Kroz posjete novim različitim mjestima i suživot sa ljudima koji su na prvi pogled drugačiji od mene, puno mi je pomoglo. Tolerantnija sam i imam manje predrasuda jer sam vidjela teškoće ljudi koje sam prije osuđivala. Također sam vidjela dobrotu neshvaćenih ljudi, velikodušnost stranaca i sigurnost koju čisto srce može stvoriti na opasnim mjestima.

In addition, Erasmus+ mobility is an opportunity for traveling. I visited the lovely Zadar (Croatia), where I saw the most beautiful sunset, I walked for the second time in my life on the streets of Zagreb (Croatia), a city with architectural beauty that impresses me, and I felt the fresh air and positive vibe of Ljubljana (Slovenia). Going in different places and living with people that at the first look are not very similar to me, helped me a lot. I am more tolerant and less judgemental because I saw the struggles of the people I used to question. I also saw the kindness of the ones that are not understood, the generosity of strangers and the safety that a pure heart can create in a dangerous place.

 

Osim toga, počela sam učiti novi jezik, hrvatski, i vjerujem da je ovo najbolje vrijeme i mjesto za to. S lekcijama engleskog, francuskog i njemačkog počela sam kao dijete, jako je zanimljivo sada, s 20 godina života kada se pokušavam prilagoditi novoj kulturi.

Besides this, I started to learn a new language, Croatian, and I believe this is the best place and the best time to do it. I began my English, French and German lessons when I was a child, and now, at 20 I try to adapt to a new culture and it is very interesting.

U Rumunjskoj studiram Komunikaciju i donose s javnošću na Sveučilištu Babeș-Bolyai, a ovdje u Hrvatskoj imala sam vrijednu lekciju povezanu s temom studija, više razumijete strani jezik osobe kada doživite kontekst. Isprva nisam razumjela sve hrvatske riječi iz fraza, ali pronašla sam nekoliko sličnosti s rumunjskim jezikom i uvijek sam mislila o tome kakvu mi poruku osoba želi prenjeti. Veliku razliku u našim životima čini pažljivo slušanje.

In Romania, I study Communication and Public Relations at Babeș-Bolyai University and here, in Croatia, I had a valuable lesson connected to my field: you can understand more foreign language of a persons when you live more contexts. I did not understood all the Croatian words from a phrase, but I found a few similars to Romanian and I thought about the message people would want to transmit to me. I consider that being observant makes an important difference in our lives.

Ostaje mi još jedan mjesec života u Petrinji i nastavak moje prakse u Udruzi IKS. Uživat ću u svakom danu i pokušati pomoći zajednici čiji sam sada dio.

I have one more month to live in Petrinja and to continue my internship in IKS Association. I will enjoy every day here and I will try to help the community I am part of.

Larisa Claudia Duță

logo-erasmusplus-700