Novi volonter u Udruzi IKS – Dario

U sklopu novog projekta Europskih snaga solidarnosti pod nazivom Change makers čiji je nositelj Udruga IKS, u Petrinju polako pristižu nova volonterska lica. Projekt je orijentiran na promociju i razvoj međugeneracijske solidarnosti, smanjenje nejednakosti među mladima u školama kroz razvijanje neformalnih metoda obrazovanja te promociju tolerancije, solidarnosti, prihvaćanja i multikulturalizma. Projekt Change makers realizira se kroz partnerstva s organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Španjolske, Turske i Poljske.

Prvi u nizu dugoročnih volontera koji dolaze volontirati u Petrinju je Dario iz partnerske organizacije Udruženje građana „Nešto Više“ iz BiH. Što Dario ima za reći o sebi pročitajte u daljnjem tekstu.

*Scroll below for English version.

“Pozdrav!

Moje ime je Dario, dolazim iz Bosne i Hercegovine, točnije iz Mostara. Nakon završetka fakulteta odlučio sam pronaći neku priliku gdje bi mogao poboljšati svoje osobne kao i profesionalne vještine po mogućnosti izvan granica moje države. Prilikom pretraživanja po internetu, naišao sam na projekt Europskih Snaga Solidarnosti koji nudi mladim ljudima da iskuse život u nekoj drugoj državi gdje će zajedno sa ostalim mladim ljudima iz cijeloga svijeta sudjelovati u raznim volonterskim aktivnostima koje mogu ali i ne moraju biti vezane za njihovu struku. Tako sam došao do Udruge IKS u Petrinji. Trenutno radim na poziciji Media & Marketing Manager i moj zadatak je da pridonesem razvoju web stranice Udruge kao i njenih društvenih mreža. Surađujem sa ostalim volonterima uz mentore iz Udruge koji su izrazito susretljivi i otvoreni za suradnju. Nadam se da ću kroz sljedećih nekoliko mjeseci naučit nešto novo o sebi, poboljšati svoje komunikacijske vještine, upoznati nove ljude i steći iskustvo koje će me pripremiti za sljedeći korak u mojoj karijeri.”

__________________________

 

As part of the new project of the European Solidarity Corps called Change makers, which is carried out by the IKS Association, new volunteers are slowly arriving to Petrinja. The project is focused on the promotion and development of intergenerational solidarity, reducing inequality among young people in schools through the development of non-formal education methods and the promotion of tolerance, solidarity, acceptance and multiculturalism. The change makers project is implemented through partnerships with organizations from Bosnia and Herzegovina, Spain, Turkey and Poland.
The first in a series of long-term volunteers who are coming to volunteer in Petrinja is Dario from our partner organization Citizens Association “Nešto Više” from BiH. Read below what Dario has to say about himself.

 

“Hi everyone 🙂

My name is Dario, I come from Bosnia and Herzegovina, more precisely from the city of Mostar. After graduating from college, I decided to find some opportunity where I can improve my personal and professional skills preferably outside the borders of my country. While doing the research, I came across a European Solidarity Corps project that offers young people to experience everyday life in a different country where they will participate with other young people from all over the world in various volunteer activities that may or may not be related to their profession. That’s how I came across an offer at the IKS Association in Petrinja. I am currently working at the position Media & Marketing Manager and my task is to contribute to the development of the Association’s website as well as its social networks. I work with other volunteers and mentors from the Association who are extremely friendly and open to cooperation. I hope to learn something new about myself over the next few months, improve my communication skills, meet new people and gain experience that will prepare me for the next step in my career.”

 

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS.