Nova volonterka u Udruzi IKS – Marion

Marion de Burosse, nova volonterka u Udruzi IKS u Petrinju je došla iz Francuske. Putem projekta Europskih snaga solidarnosti ”ESCpresso” s partnerima HORS PISTES , Marion će u Petrinji provesti 2 mjeseca.

Više o Marion saznajte kroz njezinu prezentaciju sebe našoj zajednici. 
*Scroll bellow for english version. 

‘Pozdrav svima,

Ja sam Marion. Imam 26 godina i francuskinja sam. Dolazim iz Bordeauxa, to je veliki grad u blizini Atlantskog oceana i poznat je po vinu.

Studirala socijalni rad u Bordeauxu. Za vrijeme svog preddiplomskog obrazovanja, paralelno sam se pridružila radu nekoliko grupa u nevladinom i javnom sektoru.

Uz to, za svoj završni rad, odlučila sam proučiti različite pristupe socijalnoj integraciji prema individualnoj pozadini svakog pojedinca.

Tada sam odlučila studirati upravljanje projektima u polju solidarnosti i socijalnu antropologiju s naglaskom na tradicionalnoj medicini u Ekvadoru. Da bih dobila potvrdu o magisteriju iz upravljanja projektima uključila sam se u međunarodnu misiju francuske civilne službe kao voditeljica projekta za Eurasia Net. Dok sam radila za Eurasia Net, bila sam uključena u međunarodni sektor za mobilnosti za mlade. U tom smislu imala sam priliku dobiti povjerenje za izvršavanje odgovornosti poput upravljanja europskim projektima i vođenja timova kao mladi vođa. Komplementarno, kao dio svoje međunarodne misije, pridružila sam se tromjesečnom ruskoj udruzi Interra sa sjedištem u Krasnojarsku.

Od početka 2020. godine odlučila sam nastaviti svoje iskustvo u Rusiji i ovoga puta tamo ići kroz ESC projekt. Međutim, moj je plan naišao na ograničenja koja nameće tekuća pandemija. Stoga sam odlučila transformirati svoj trenutni status i tražiti novu priliku, prijavljujući se za kratkoročnu ESS misiju u Udruzi IKS.

Volim putovati, planinariti, čitati, penjati se, kuhati, gledati serije i upoznavati nove ljude. Općenito, stvarno uživam otkrivati ​​vijesti, ljude i razmjenjivati ​​bilo koju zanimljivu temu.

Volontirat ću tijekom 2 mjeseca u IKS-u. Zaista mi je drago što sam uključena u projekte IKS-a i otkrivam hrvatsku kulturu i jezik. Živim s Clairy, Florianom, Alexisom i Christinom u volonterskoj kući. Planirali smo zajedno putovati po Hrvatskoj kako bismo otkrili ovu prelijepu zemlju.”

Marion de Burosse 

____________________________________

Marion de Burosse, a new volunteer at the Association IKS in Petrinja came from France. Through the project of the European Solidarity Force “ESCpresso” with partners HORS PISTES, Marion will spend 2 months in Petrinja.

Learn more about Marion through her presentation for our community.

”Hello everyone ,

I’m Marion. I’m 26 years old and I’m French. I’m from Bordeaux, it’s a  big city near the Atlantic ocean and famous for the wine.

I studied as a social worker in Bordeaux.  During the time I was getting my Bachelor, in parallel, I joined several groups within the NGO and public sector.

In addition, for my final work of thesis, I decided to study different approaches to social integration according to the personal background of each individual.

Then, I decided to study project management in solidarity field and social anthropology with a focus on traditional medecine in Equador. To get validated my master’s degree in project management I did a French Civic Service international mission, as Project Manager for Eurasia Net. While working for Eurasia Net, I was involved in the international mobility for youth people sector. In this sense, I had the chance to be entrusted for carrying out responsibilities such as managing European projects and also leading teams as a young leader. Complementary, as part of my international mission, I joined along 3-months a Russian association, Interra, based in Krasnoyarsk.

Since the beginning of 2020, I decided to continue my experience in Russia and this time going there through an ESC project. However, my plan has found the limits imposed by the ongoing pandemic. Therefore, I have decided to transform my current status and looking for a new opportunity, applying for a short-term ESC mission in IKS Udruga.

I like travelling, hiking, reading, climbing, cooking, watching series and meeting new people. In general, I really enjoy discovering news cultures, people and exchange about whichever interesting subject.

I am going to be volunteer during 2 months in IKS. I’m really glad to be involved in IKS projects and to discover croatian culture and langage. I’m living with Clairy , Florian, Alexis and Christina in volunteer house. We have planned to travel a little together around Croatia to discover this beatuiful country.”

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS.