civilno drustvo istra web

Natječaj Zaklade za poticanje partnerstva

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u nastavku: Zaklada) jedna je od 4 regionalne zaklade koja obavlja aktivnosti u sklopu proširenog Decentraliziranog modela (DEM) u suradnji sa Nacionalnom Zakladom za razvoj civilnoga društva i Vladinim Uredom za udruge. Od ove godine Zaklada pokriva područje ukupno 5 županija: Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku.