iDebate: Debatiram, dakle učim 2017. – 2019.

Udruga IKS jedan je od međunarodnih partnera na projektu iDebate: Debatiram, dakle učim 2017. – 2019. čiji nositelj je organizacija Student Plus iz Temišvara u Rumunjskoj.

Problem kojim se ovaj projekt želi baviti je premalo sudjelovanja mladih u demokratskim procesima. Istraživanje Flash Eurobarometra iz 2013. koje je provela Europska komisija pod nazivom “European Youth: Participation in Democratic Life” pokazalo je da ispitanici u dobi od 15 do 30 godina kada je u pitanju glasovanje najčešći razlog za glasovanje navode vjeru u važnost demokracije, dok je najčešći razlog ne pristupanja glasovanju uvjerenje kako jedan glas ne može ništa promijeniti. Još jedna bitna stavka ovog istraživanja je da sudjelovanje u aktivnostima provedenim od strane raznih organizacija imaju pozitivan učinak na interes prema politici ili izbornim procesima.

Stoga je cilj koji želimo postići kroz ovaj projekt povećanje broja mladih koji sudjeluju u raznim oblicima demokratskog izražavanja i promicanje aktivnog građanstva kao važnog prvog koraka prema napretku u društvu, uključujući ih u dijalog o trenutno važnim prioritetima Europe i svijeta. Kako bismo bili uspješni u ovom naumu uključit ćemo važan online pristup, kako bismo što bolje pristupili ciljnoj skupini tamo gdje su oni najaktivniji i željni izražavanja: na internetu. Naša ciljna skupina za projektne aktivnosti su srednjoškolci i studenti (mladi ljudi koji prvi puta pristupaju glasovanju). Kako bismo postigli navedeni cilj projekta u vremenu trajanja projekta za glavnu ciljnu skupinu, obvezujemo se postići podignutu razinu svijesti, razviti vještine i povećati osjećaj Europskog identiteta.

Karta projekta

iDebate teme

  1. Aktivno građanstvo i njegova uloga u održivom razvoju
  2. Aktivno građanstvo i solidarnost – Europske snage solidarnosti
  3. Digitalno aktivno građanstvo – moderna vrsta građanskog sudjelovanja
  4. Aktivno građanstvo i glasovanje – razumijevanje EU institucija i legislativnih procedura
  5. Važnost kritičkog razmišljanja u vremenu informacijskih tehologija

Međunarodni događaji

Budimpešta (pripremni sastanak, Mađarska), Maribor (Slovenija), Petrinja (Hrvatska), Lisabon (Portugal) i Temišvar (Rumunjska).

Početak projekta: 01. 08. 2017.
Kraj projekta: 31. 01. 2019.
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Ukupan budžet: 59.750,00 Eur

Zemlje: Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Italija, Portugal
Aktivnost: Strand2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje
Pod-aktivnost: Projekti civilnog društva

Nositelj projekta: Student Plus – Temišvar, Rumunjska

 

Partneri u projektu:

FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA, Lisabon, Portugal

PEST MEGYE ONKORMANYZATA – Budimpešta, Mađarska

Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, Slovenija

Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota – Petrinja, Hrvatska

Evropska generacija – Zrenjanin, Srbija

Associazione eurokom – Gerace, Italija

 

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u okviru programa Europa za građane