Hrvatska volontira, manifestacija na Banovini

 U sklopu manifestacije Hrvatska  volontira i projekta “Moja škola-zajednica sa srcem”  koju provodi udruga  IKS u partnerstvu  sa sedam škola na Banovini,  od 21.- 26. održat će se dolje navedene volonterske  akcije.
Ovom prilikom pozivamo građane u svim lokalnim zajednicama i sve ljude dobre volje da nam se pridruže.

1. Čitam ti priču
21.-23.05.2018. 
Udruga IKS
Glina, Sisačko-moslavačka

2.Uređenja vrta i igra u Hrastovici
21.05.2018
Udruga IKS
Petrinja, Sisačko-moslavačka

3.Volontiranje na djelu
22.05.2018
Udruga IKS
Hrvatska Kostajnica, Sisačko-moslavačka

4. Volonterstvo u mojoj školskoj zajednici
23.05.2018
Udruga IKS
Glina, Sisačko-moslavačka

5. Tko radi ne boji se gladi
23.05.2018
Udruga IKS
Petrinja, Sisačko-moslavačka

6.Bingo, šetnja i kuglanje
23.05.2018
Udruga IKS Petrinja,
Sisačko-moslavačka

7.Dobrovoljno za dobrobit
24.05.2018
Udruga IKS
Petrinja, Sisačko-moslavačka

8.Sportski poligon u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
24.05.2018
Udruga IKS
Petrinja, Sisačko-moslavačka

9.Igre znanja
25.05.2018
Udruga IKS
Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka

10. Humanitarna utrka
26.05.2018
Udruga IKS
Sunja, Sisačko-moslavačka

Za više detalja i opis aktivnosti pročitajte na stranicihttp://hrvatska.volontira.vcz.hr/events

Projekt „Moja škola – zajednica sa srcem“ sufinanciran je od Europske unije kroz Europski socijalni fond u iznosu od 1.019.256,56 kuna (85%) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 179.868,81 kuna (15%).

Ukupna vrijednost projekta je 1.199.125,37 kuna. Nositelj projekta je Udruga IKS. 
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge IKS.