Festival SOCIJALA

Festival Socijala jednodnevni je događaj s mnoštvom radionica (video produkcija, plesne radionice, radionica glume, art radionica…) i tri vrsna majstora DJ-a za kraj večeri!

Početak festivala je u 13:00 zadnjeg dana mjeseca travnja (30.04.2016.), a kraj u sitnim satima nedjelje 1. svibnja.

Događaj je otvoren za sve osobe od 14 do 35 godina, a važno je i napomenuti kako alkohol u niti jednom obliku neće biti toleriran. U slučaju lošeg vremena, festival će biti preseljan na prvi sljedeći sunčani vikend!

Inicijativu za festival iznijela je grupa mladih pod imenom Aktivci koja djeluje unutar Udruge IKS, a koji za mlade organiziraju mnoštvo radionica i ugošćuju tri  vrsna majstora DJ-a za kraj večeri. U inicijativi sudjeluju i EVS volonteri, a sam festival je dio Erasmus+ projekta Community centre – A place for me, financiranog od strane EU.

Festival će se održati 30. travanja s početkom u 13 sati u dvorištu Udruge IKS u Petrinji, a odličnu atmosferu uz mnoštvo mladih stvarati će DJ-i: Kozlowsky, Micha i  Mihajlo.

Više informacija saznajte na eventu na društvenoj mreži Facebook: https://www.facebook.com/events/1224897357540296/

Projekt “Community centre – A place for me” financira Europska unija kroz program Erasmus+

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; mobilnost pojedinaca u području mladih.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih.