EVS volonteri u Sisku

Ovog utorka i srijede, 12. i 13. travnja, EVS volonteri Udruge IKS Laetitia Larroque, Noémie Coppry, Guillem Fuster Fayos, Kujtim Sheqiri, Sashka Veljanoska i lokalni volonter Bojan Juzbašić posjetili su Gimnaziju i Tehničku školu u Sisku.

This Tuesday and Wednesday, 12th and 13th April, EVS volunteers of Association IKS Laetitia Larroque, Noémie Coppry, Guillem Fuster Fayos, Kujtim Sheqiri, Sashka Veljanoska and local volunteer Bojan Juzbašić visited high schools Gimnazija and Technical school in Sisak.

Povod te posjete je bio promoviranje Erasmus+ programa – Europske volonterske službe (EVS), samog volontiranja i Info centra za mlade Petrinja. Europska volonterska služba omogućava mladim ljudima od 16 do 30 godina sudjelovanje u projektima u zemljama Europske Unije, u trajanju od 2 mjeseca do godinu dana.

 The reason for this visit was to promote the Erasmus + program – European Voluntary Service (EVS), the volunteering itself and Info center for youth Petrinja. The European Voluntary Service enables young people aged 16-30 years to participate in projects in countries of European Union, for a period of 2 months to a year.

 

Volonteri su se družili sa srednjoškolcima, podijelili letke i svoja iskustva EVS volontera u Udruzi IKS u Petrinji. Kroz priče i druženje su motivirali srednjoškolce da razmisle o odabiru i priključivanju u neki projekt. Na naše zadovoljstvo, zainteresiranost je bila velika, a svi zainteresirani su dobili informacije i mogu se obratiti Info centru za mlade Petrinja i Udruzi IKS.

Volunteers spent time with high school students, distributed flyers and shared their experiences of EVS volunteers in Association IKS Petrinja. Through stories and socializing they motivated high school students to think about choosing and getting involved in a project. To our satisfaction, the interest was high, and all interested got information and can contact the Info Centre for Youth and Association IKS for more info.

Promoviranje Erasmus+ programa dio je EVS projekata” Community centre – A place for me ” i ” Puppet Theatre – My friend the puppet ” koje financira EU kroz program Erasmus+.

Promotion of the Erasmus program is part of the EVS project “Community center – a place for me” and “Puppet Theatre – My friend the puppet” funded by the EU through the Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih.

The Agency for Mobility and European Union (EU Programmes) is a public institution that conducts and promotes programs of the European Union and other international programs in the field of science, education, training, and youth.