EVS u Ujedinjenom Kraljevstvu

Početkom veljače troje mladih ljudi iz Hrvatske uputilo se u pustolovinu koja će im promijeniti život, na sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi u Gloucestershire, Ujedinjenom Kraljevstvu. Simbad Hadžić, Vedrana Harak i Martina Igrec će tijekom 10 mjeseci boraviti i volontirati u organizaciji “Camphill Village Trust” koja radi s osobama s teškoćama u učenju ili razvoju te mentalnim problemima. Organizacija je orijentirana na pružanje podrške njihovim korisnicima u poslu, učenju i svakodnevnom životu, a njihov rad je baziran na održivoj poljoprivredi i proizvodnji rukotvorina.

At the beginning of February, three young people from Croatia started an adventure that would change their life, their participation in the European Volunteery Service in Gloucestershire, United Kingdom. Simbad Hadzic, Vedrana Harak and Martina Igrec will stay and volunteer for 10 months in the organization of “Camphill Village Trust”, which works with people with learning or developmental difficulties and mental problems. The organization is focused on providing support to its customers in work, learning and everyday life, and their work is based on sustainable agriculture and production of handcrafts.

Naši volonteri imaju sve troškove osigurane kroz Erasmus+ program, najveći program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. ̶ 2020. Ovaj program omogućuje mladima mobilnost u svrhu učenja, gdje mladi sudjeluju na raznim projektima mobilnosti kako bi stekli nova znanja i vještine te pomogli zajednici u koju dolaze.

Our volunteers have all the costs ensured through the Erasmus + program, the largest program of the European Union in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014. ̶ 2020. This program enables youth mobility for learning, where young people participate in various mobility projects to acquire new knowledge and skills to help the community they come to.

Svi koji su zainteresirani za međunarodno volontiranje mogu se javiti u Udrugu IKS i saznati koje ih EVS prilike čekaju, novo mjesto u Engleskoj je otvoreno već ovog mjeseca. Za one koji žele više informacija o Erasmus+ programu mogu posjetiti poveznicu Agencije za mobilnost i programe EU. Agencija za mobilnost i EU programe

Everyone interested in international volunteering can get in touch with Association IKS and find out what EVS opportunities are waiting for them, a new placement in England is opened this month. For those who want more information on the Erasmus + program, they can visit the link of the Agency for mobility and EU Programs.