Europska kampanja za prava djece čiji su roditelji u zatvoru

Jedna od planiranih aktivnosti programa RE-START bilo je obilježavanje prava djece čiji su roditelji u zatvoru. Tijekom mjeseca lipnja provodi se Europska kampanja za prava djece čiji su roditelji u zatvoru. Svrha ove kampanje je skrenuti pažnju na djecu koja odrastaju u vrlo specifičnim i osjetljivim okolnostima, odvojena od roditelja koji odslužuje kaznu.

Tom prigodom zaposlenice Udruge IKS, Sabina Stipanec i Gordana Paton su 8. lipnja održale radionicu u Kaznionici Glina. Na početku radionice prikazan je film „Nevidljivi zidovi“ o odnosu djece i roditelja koji su u zatvoru. Zatim su sudionici imali priliku aktivno sudjelovati u prezentaciji i pokazati svoje znanje o pravima djece. Nakon prezentacije sudionicima su osigurani kreativni materijali za izradu plakata „Tate poručuju“ koji su kasnije izloženi u prostorijama za posjete.

Edukativne aktivnosti ovog tipa sastavni su dio programa RE-START, a kojima želimo motivirati sudionike na cijeloživotno učenje i usavršavanje. Cilj aktivnosti bio je potaknuti sudionike na održavanje bliskih veza s obitelji te osvijestiti ih na potrebe i prava djece.

Ovaj članak dio je vidljivosti programa “RE-START” koji financira Ministarstvo pravosuđa. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.