Eurodesk kviz mobilnosti

Udruga IKS posjetila je osnovnu školu Sunja 30. listopada i organizirala edukativni “Eurodesk kviz mobilnosti” za učenike osmih razreda. Na početku susreta Sabina Stipanec i Larisa Brkić predstavile su Udrugu IKS te provele kratku prezentaciju o Erasmus+ programu i Eurodesku. Tako su učenici imali priliku saznati da je Eurodesk mreža koja se sastoji od preko 1200 multiplikatora diljem Europe, da je Time to move najveća kampanja Eurodeska koja promovira prilike za mobilnost među mladima i da je Erasmus+ najveći program u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

 A onda smo prešli na zabavni dio – kviz mobilnosti koji se sastojao od pitanja o mobilnosti, Eurodeskovoj mreži, Time to move kampanji i Erasmus+ programu. Učenici su pažljivo slušali tijekom prezentacije pa im je bilo lagano odgovoriti na sva pitanja o Europskoj volonterskoj službi, razmjenama mladih i treninzima a najuspješnija tri učenika osvojila su prve tri nagrade.

Kako se nitko ne bi osjećao izostavljen predstavnici Udruge IKS osigurali su nagrade za sve sudionike te su svi otišli doma s Time to move ruksacima i planerima -info centra. Osnovna škola Sunja aktivno radi na informiranju učenika i surađuje na raznim aktivnostima te može biti primjer u suradnji s organizacijama civilnog društva. 

Udruga IKS kao Eurodeskov multiplikator sudjeluje u radu europske Eurodesk mreže koja informira mlade o mogućnostima za mobilnost, europskim programima i natječajima.