Da je Petrinja grad od 100 ljudi

Dobro upravljanje jest upravljanje koje je temeljeno na informacijama. Zbog toga u današnjem članku predstavljamo neke osnovne, a opet poprilično nepoznate informacije o Petrinji. Kroz kasnije članke ćemo na temelju tih informacija graditi sud i mišljenje, te dužnu kritiku ili pohvalu određenih načina upravljanja.

Dakle, u ovom dijelu još uvijek ne komentiramo date podatke jer želimo da prvo vi – čitatelji stvorite neko mišljenje o njima.

Informacije koje ovdje predstavljamo ćemo u slijedećim člancima nadopunjavati, analizirati, uočavati njihove nedostatke i sl., u procesu koji je jako sličan crtanju (prvo smještanje velikih objekata, pa manjih, i tako redom), ili arhitekturi (gdje će zgrada biti izgrađena, kolika je, a tek onda unutarnji raspored prostorija, pa onda raspored unutar prostorija), ili kuhanju (što želimo skuhati, koje namirnice su potrebne, a tek onda kombiniranje, te finalno dotjeravanje – sol, papar i sl.)

Odlučili smo se za pojednostavljeni pristup, prikaz osnovnih pokazatelja Petrinje kao da ona broji 100 građana. Naravno, pojednostavljeni pristup u sebi sadrži i određene greške (npr. broj 10.54 se zaokružuje na 11 i sl.), no za ovu razinu prikaza informacija je sasvim dostatan. Za one koji žele više, na dnu članka se nalaze pokazatelji, njihovi izvori, te napomene o načinu izračuna.

Naravno ako imate bilo kakva pitanja o tome kako je pojedini rezultat izračunat, slobodno pitajte.

Prva perspektiva

Naime, da je Petrinja grad od 100 ljudi brojila bi:

– 23 djece i mladih (osnovnoškolaca i srednjoškolaca) i studenata

           -16 djece (0-14 godina života)

           – 7 učenika ili studenata (15 i više godina života)

– 25 umirovljenika (starosnih i svih ostalih)

           – 11 u starosnoj mirovini

           – 14 u ostalim vrstama mirovine

– 30 zaposlenih

– 10 nezaposlenih

– 12 ekonomski neaktivnih osoba, a koje nisu umirovljenici ili učenici/studenti

– ekonomski neaktivna osoba je radno sposobna osoba, navršila je 15 godina, a nije u sustavu obrazovanja, ili se ispisala, i nije nastavila školovanje, te nije prijavljena kao nezaposlena

        – u tu kategoriju spadaju dakle i osobe iznad 18 godina, koje nisu prijavljene u evidenciju nezaposlenosti.

        – također spadaju i osobe koje su iznad 65 godina starosti, a ne primaju mirovinu

 

Kada se zbroji 23 djece i studenata, 25 umirovljenika, 30 zaposlenih, 10 nezaposlenih, te 12 ekonomski neaktivnih osoba, dobije se 100 osoba – građana Petrinje.

Za napomenuti je da unutar ovih 100 osoba postoje 4 osobe koji primaju socijalnu naknadu, te se vjerojatno nalaze među 10 nezaposlenih ili 12 ekonomski neaktivnih osoba.

Prema službenim statistikama u Hrvatskoj oko petina ljudi živi ispod granice siromaštva. U Sisačko-moslavačkoj županiji situacija je lošija od državnog prosjeka. Zbog toga je logično pretpostaviti da u slučaju da je Petrinja grad od 100 osoba, preko 20 osoba živi ispod granice siromaštva. Njih 20 bi bilo raspoređeno po svim gore navedenim kategorijama, od djece, preko ekonomski neaktivnih, ali i zaposlenih koji ne primaju plaće.

 

Druga perspektiva

Ovdje ponovno prikazujemo Petrinju kao grad od 100 ljudi, ali iz druge perspektive – radno sposobnih ljudi, to jest osoba dobi od 15 – 65 godina.

Petrinja na 100 građana broji:

– 16 djece (0-14 godina života)

– 66 radno sposobnih (15-65 godina života)

           – 30 zaposlenih

           – 10 nezaposlenih

           – 7 učenika ili studenata (preko 15 godina)

           – 9 ekonomski neaktivnih, a radno sposobnih

           – 10 radno sposobnih, umirovljenih

– 18 osoba starijih od 65 godina

Za napomenuti je da ova statistika pomalo iskrivljuje pravu sliku jer ne uzima u obzir osobe s invaliditetom, koje ovdje možda spadaju u bilo koju od kategorija (zaposlene, nezaposlene, umirovljene, učenike/studente, ekonomski neaktivne). Ovo ćemo ispraviti u budućim člancima.

Pitanja za razmišljanje

 Prepoznajete li se u gore navedenim statistikama? Prepoznajete li svoj grad? Ako ne, prepoznajete li druge?

Znate li što grad, županija, vlada rade u odnosu na prikazano stanje? Mislite li da je dovoljno?

Mislite li da je ovakvo stanje održivo?

Mislite li da postoji nedostatak razumljivih i provjerljivih informacija o ovakvim stvarima?

Za one koji žele više, izvori podataka i izračun

 

Izvori podataka korišteni u ovom članku su:

  1. DZS (Državni zavod za statistiku), Popis stanovništva 2011 dostupno na: www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/censustabsxls.htm

    -korištene su tablice:

  1. Kontigenti stanovništva po gradovima/općinama
  2. Stanovništvo staro 15 godina i više prema trenutačnoj aktivnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama
  3. Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život i spolu po gradovima/općinama
            

 

  1. DZS Pokazatelji siromaštva u 2014. dostupno na: www.dzs.hr

 

Kako bi vam bilo lakše snaći se, ujedno i prilažemo tablice ovdje. Ukoliko netko želi tablice u excel formatu slobodno neka se javi.

Kako je napravljen izračun Petrinja grad od 100 ljudi

Pomoćne tablice iz DZS, Popis stanovništva 2011.

Napomena

Prikaz Petrinje kao grada od 100 osoba temeljen je na udjelima specifičnih kategorija u ukupnoj populaciji od 24671 osobi. Npr broj djece (0-14 godina starosti) čini ukupno 3866 osoba. Kada se 3866 podijeli sa 24671 dobije se 0.1567 ili 15.67% populacije. Tih 15.67 smo zaokružili na 16.