Critical Media Reading workshop: report / Izvještaj s radionice o kritičkom čitanju medija

On February 25th, in association IKS, Turkulinova 9, volunteers from Turkey and Armenia Deniz Yoldas and Alina Davtyan brought to life the “Critical Media Reading” workshop, with the great help and support from Miroslav Petrak.

U subotu 25. veljače u udruzi IKS, Turkulinova 9 u Petrinji volonteri iz Turske i Armenije Deniz Yoldas i Alina Davtyan oživjeli su radionicu “Kritičko čitanje medija” s velikom pomoći i podrškom Miroslava Petraka.

It was a three hour lasting workshop with young local participants, who were actively discussing the topics related to workshop, who were interested what is going on now days with media in Croatia, and not only, and how to deal with it. They were discussing how to define fake news, what is “Mainstream” media, “Alternative” media, how media can influence people, their rights, democracy etc.

Bila je to trosatna radionica s mladim sudionicima koji su aktivno raspravljali teme vezane za radionicu, koje je zanimalo što se trenutno događa u medijima u Hrvatskoj i ne samo tu, te kako se nositi s tim informacijama. Raspravljalo se o tomu kako prepoznati lažne vijesti, što su “mainstream” mediji, alternativni mediji, kako mediji utječu na živote ljudi, njihova prava, demokraciju i slično.

 

Volunteers prepared good presentation with visuals, facts and examples. They were bringing examples related not only on Croatian media, but UK, USA, Iraq and Syria, France, media situation in their own countries.

Volonteri su pripremili prezentaciju s vizualima, činjenicama i primjerima. Primjeri se nisu odnosili samo na hrvatske medije, nego i na Britanske, Američke, Iračke, Sirijske, Francuske i situacije s medijskim slobodama u tim zemljama.

 

 

Miroslav Petrak, who works in association IKS with youth of Petrinja, and on different important projects, was explaining and speaking about Croatian media, he brought a lot of examples of newspapers and online portals of Croatia. How politics are using media for their own needs, to influence and brain wash people.

This workshop was more than just workshop. The participants went way more far then just related topics.

Zaposlenik udruge IKS Miroslav Petrak objašnjavao je kako u hrvatskoj mediji funkcioniraju, te je donio dosta primjera iz stvarnog života o novinama i portalima u hrvatskoj. Kako političari mogu manipulirati medijima za svoje ciljeve, kako utječu na njih i koliko je lako manipulirati masama kroz medije.

Ova radionica nije bila obična radionica jer su sudionici raspravljali o puno širim temama od samih medija.

I wish more youngsters could come at association IKS’s events, I wish more of them start questioning and discussing events going on around the world. IKS, people who works here and international volunteers are always there for support and talk about different topics, events and questions which are bothering everyone. IKS is giving a great chance to everyone, who would like to know more, to come and ask.

Voljela bih da je više mladih uključeno u aktivnosti udruge IKS, te da više mladih propituje i raspravlja što se događa u cijelom svijetu. Udruga IKS, ljudi koji tu rade i međunarodni volonteri uvijek su tu za raspravu o različitim temama, događajima i pitanjima koje svakoga muče. Udruga IKS odlična je prilika svima koji žele znati više za doći i pitati.

Don’t be afraid to question “what”, “why” ,”when” ,”how”?!
“What you allow, is what will continue”. Let’s try to not allow injustice, let’s be the change and do the change.

Ne bojte se pitati “što”, “zašto”, “kada” i “kako”?

“Što dopustite, to će se i nastaviti događati”. Zato nemojmo dopustiti nepravdu, budimo promjena koju želimo vidjeti u svijetu.

 

Report by Alina Davtyan

 

Ovaj članak dio je projekta “Navigating the media current” financiranog od Europske Unije kroz program Eramsus+ Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; mobilnost pojedinaca u području mladih.

logo-erasmusplus-700

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih.

agencija-mobilnost-logo