Centar za mlade Udruge IKS

Udruga IKS otvara vrata mladima iz Petrinje kroz novi projekt “Centar za mlade” sufinanciran od strane Sisačko – moslavačke županije. Centar za mlade je osmišljen kao okupljalište mladih s ciljem njihovog osnaživanja i uključivanja u život zajednice. Centar će nuditi aktivnosti i usluge osobama koje pripadaju socijalno osjetljivim skupinama, s misijom razvijanja znanja i vještina korisnika te poboljšanja njihovog samopouzdanja.

Planirane aktivnosti Centra za mlade su: usluge Volonterskog centra Petrinja, tjedni sastanci za mlade, uključivanje mladih u inicijative i radionice te promotivne aktivnosti. U provedbi aktivnosti centra za mlade sudjelovati će i strani volonteri, koji u Udruzi IKS sudjeluju na projektima Europske volonterske službe. Tako će mladi ljudi iz Petrinje imati priliku upoznati se sa svojim vršnjacima iz Španjolske, Italije, Portugala i Mađarske te vježbati svoje znanje stranih jezika i upoznati se s novim kulturama.

Pozivamo sve mlade da posjete Udrugu IKS u Turkulinovoj 9 u Petrinji i uključe se u aktivnostima projekta.

Projekt “Centar za mlade” sufinancira Sisačko – moslavačka županija.