Eurodesk multiplikatori

Udruga IKS uvijek promiče ideju cjeloživotnog učenja i ulaže u usavršavanje svojih djelatnika pa su tako Karolina Ivanković i Sabina Stipanec ovoga puta sudjelovale na treningu za multiplikatore Eurodeska. Trening se održavao od 13. do 16. lipnja u prostoru Centra tehničke kulture Rijeka, a sudjelovalo je 19 youth workera iz Hrvatske koji rade na informiranju […]

Opširnije