Aktivnost u Domu sa starije i nemoćne osobe Petrinja – savjet mlađim generacijama

12.veljače 2020. održali smo aktivnost u domu za starije i nemoćne osobe u Petrinji koja je bila zabavna i poučna, starije generacije dale su mlađima par savjeta od kojih su najvažniji bili da treba raditi i biti sretan. Na fotografijama možete vidjeti kako nam je bilo i koji su to savjeti a možete pročitati i iskustva volontera: 

 

“Radionica, koju su vodili Neslişah Taşkiranoğullari i Orhan Beratoğlu, bila je zabavno iskustvo. Bilo je sjajno komunicirati sa ženama u Domu za starije, poslušati kakav savjet imaju za mlađe generacije, iako se možda nismo uvijek razumjeli, svi smo radili za zajednički cilj dijeljenja naših savjeta. Bilo je fascinantno čuti različite poglede i steći bolje razumijevanje onoga što je za njih važno. Dokumentiranje iskustva kroz fotografiju omogućilo mi je da zabilježim osjećaje sreće sudionika u radionici.” – Jordan 

“The workshop, led by Neslişah Taşkiranoğullari & Orhan Beratoğlu, was such a fun experience. It was great to interact with the woman at the Elderly Home, learning what advice they had for younger generations. While we may not have always understood each other, we were all working for a common goal of sharing our advice. It was fascinating to hear everyone’s perspectives and gain a better understanding of what is important for them. Documenting the experience through photography allowed me the opportunity to capture the feelings of the happiness and amusement participants had partaking in the workshop and sharing their wisdom.” – Jordan

 

“Svi sudionici dali su vrlo lijepe i raznolike savjete. Iznenadila sam se kad sam pročitala neke preporuke jer su bile u pravu. Nekoliko savjeta bilo mi je smiješno, ali i poučno. Davale su savjete poput toga da treba vjerovati u Boga i da treba slušati svoje roditelje, živjeti zdravo i putovati, nikad ne prestati učiti. Kad smo razgovarali s njima na kraju radionice, rekli su da se vole družiti s mladima i da im je ovaj događaj bio vrlo drag. Rekle su da se vesele ponovnim druženjima stoga planiramo uzeti u obzir ove savjete i s njima napraviti nove radionice.” – Neslişah 

“They all gave very nice and varied advice. I was surprised when I read the recommendations because they were right. A few of the recommendations were funny but also educational. They gave advice such as believe in God and listen to your family, live healthy and travel, never stop learning. When we spoke to them at the end of the Workshop they said they liked hanging out with young people and this event was very nice for them as well. They said they wanted to do more events with us. We plan to take this advice into account and do new events with them.” – Neslişah 

“Kad smo starije pitali za njihov savjet, dali su savjete o zdravom životu. Često su nam govorili da se držimo podalje od loših navika poput pušenja i alkohola. Napomenuli su i da bi mladi ljudi trebali provoditi manje vremena sa svojim telefonima. Savjetovali su nam da sklopimo nova prijateljstva, da putujemo i da vidimo nova mjesta i živimo u trenutku. Najvažnije što su naglasili jest važnost slušanja članova obitelji. Njihovi savjeti i iskustvo važni su za nove generacije. Trebali bismo primijeniti savjete koje su nam dali da bi izbjegli žaljenje nakon toga, posebno s obzirom na to da se ljudi prekasno brinu o svom zdravlju. Bila je to radionica s lijepim i zabavnim trenucima. Radujemo se što ćemo ponovo razgovarati s njima i poslušati njihove savjete.

Kako kažu, živite u trenutku i brinite se za svoje zdravlje.” – Orhan

“When we asked the elderly for their advice, they gave overall healthy living advice. They often told us to stay away from bad habits such as smoking and alcohol. They also noted that young people may spend less time with their phones.  They advised us to make new friendships, to travel and see new places and live in the moment. Most importantly, they emphasized the importance of listening to family members. Their advice and experience are important to the next generation. We should apply the advice they give to avoid regret afterward, especially given that people care about their health too late. It was a workshop with beautiful and fun moments. We look forward impatiently to talking to them again to listen to their advice.

As they say, live in the moment and care for your health.” – Orhan

“Bilo je prilično zanimljivo jer većina njihovih misli bila je o tome kako reći ljudima da žive zdrav život, to sam naravno, očekivala; ali neki su se ticali pronalaska posla i putovanja, što im je u glavi bilo očito jednako važno. Ljudi starijih generacija često su počeli raditi vrlo rano, pa je prirodno da su tome dali prioritet, ali prijedlog  poput tog da putujemo svijetom bilo je nešto što uistinu cijenim.” – Alice

“It was quite interesting, because most of their thoughts were about telling people to live a healthy life, this was something I expected, of course; but some were about finding a job and travelling, which were clearly just as important in their mind. People from a different generation often started working very early, so it’s natural that this is something they prioritize, but seeing the suggestion that we should travel the world was something I really appreciated.” – Alice

 

 

Projekt “volonterIKS” financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.