IKSovci uređuju prostorije udruge

Danas neki članovi IKS-a nisu imali pametnijeg posla (kad već nisu na moru, kao Tomo, Čmrljo, Kristijana… schmrtz!!) pa su napravili akciju čišćenja prostorija udruge u Gajevoj 40a.
U Petrinji djeluje udruga CCI (Centar za civilnu inicijativu) koji su nam neki dan dopeljali dva stola, očekujemo još namještaja i uredske opreme, a nadamo se da će netko uslišiti našu molitvu, tj. pročitati naš projektni prijedlog i donirati nam opremu za rad. Vodu u prostorijama udruge imamo, a struje bi trebalo biti od idućeg tjedna.
Koristimo prigodu da se zahvalimo Maloj Privredi “Gavrilović” i direktorici Željki Abfal koji su nam ustupili prostorije i trude sa da nam omoguće sve uvjete za rad kreativnog centra mladih.
Međutim, zgrada je zapuštena, posla ima kao u priči. Danas smo skidali staru boju sa stolarije, brusili, krpili, meli, brisali